Terveys ja hyvinvointi ovat arkisia voimavaroja, joita voi vaalia pienin teoin.

Terveys ja hyvinvointi ovat monipuolinen kokonaisuus. Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat arkirytmi, liike, ruoka ja mielen hyvinvointi, jotka kaikki kietoutuvat tasapainoiseen arjen hallintaan.

Ohjaajan on luontevaa aloittaa toiminnan suunnittelu pohtimalla ensin omaa suhdetta terveyteen, elintapohin ja hyvinvointiin arjessa. Mitä havaitset  pohtiessasi elämääsi eri teemojen kautta? Mitkä rutiinit ovat sinulle luontevia eivätkö vaadi ponnistelua? Millaiset asiat lisäävät jaksamista ja hyvinvointia arjessa?

Ohjaajan tehtävänä on herätellä nuoria pohtimaan arjesta löytyviä vahvuuksia. Toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen tukevat vahvuuksien löytämistä ja niiden sanoittamista. Mitä nuori ajattelee päivärytmistään, ruokailutottumuksistaan ja vapaa-ajan mielekkäistä hetkistä? Missä asioissa nuori kokee pystyvyyttä ja onnistumisia? Entä mikä arjessa tuntuu tällä hetkellä toimivalta tai mitä voisi lisätä luontevasti?

 

Arkirytmi

Arkirytmi sisältää paljon tietoista tekemistä, aikatauluja ja muiden kanssa sovittuja tapaamisia. Mutta arkirytmissämme on paljon myös sellaista, mitä emme ajattele tietoisesti. Mihin aikasi tavallisena arkipäivänä kuluu? Entä miten viikonlopun tekemiset eroavat arjesta?

Arkirytmin hahmottelua voi helpottaa jakamalla arjen kolmeen yhtä suureen osaan.

  • 8 tuntia unta ja lepoa
  • 8 tuntia pakolliset toimet ja askareet
  • 8 tuntia vapaa-aikaa

Vuorokauden hahmottelu kolmessa yhtä suuressa osassa antaa hyvän pohjan pohdinnalle. Oman arjen sisällön ja rytmin utelias, myötämielinen tutkailu voi auttaa hahmottamaan itselle tärkeitä asioita. Tämä tietoisuus voi helpottaa tärkeiden asioiden priorisointia ja lisäämistä arkeen. Joskus on tärkeää myös vähentää tekemistä tai jättää asia tietoisesti tekemättä. Mitä jos panostaisitkin lepoon vähentämällä illalla sellaisten asioiden tekemistä, jotka voivat odottaa myös seuraavaan päivään?

Liike ja liikkuminen

Liikkuminen tukee mielen ja kehon hyvinvointia! Liikkumista on hyvä havainnoida ja ajatella arkisena asiana. Kaikki liike lasketaan. Keho ei tunnista oletko Spinning-tunnilla vai ulkona pyöräilemässä eikä tuomitse, jos kävelykengät eivät ole uusinta muotia.

Liikkumiseen liittyy monenlaisia tunteita onnesta turhautumiseen. Tunteiden monipuolisuus kuuluvat asiaan ja voivat toimia itsetuntemuksen kompassina. Millaisesta liikkumisesta tulee hyvä mieli? Millainen liikkuminen virkistää? Entä millainen liikkuminen herättää kilpailumielen tai ryhmähengen?

Liikkuminen ja liikuntaharrastukset ovat usealle tärkeä itsetuntemuksen ja itseilmaisun osa-alue. Liikunta harrastuksena tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta, kokea jännitystä ja onnistumisia. Samalla esimerkiksi joukkuelajit ja tavoitteellinen liikkuminen voivat auttaa kohtaamaan ja käsittelemään myös häviön tai epäonnistumisen herättämiä epämiellyttäviä tunteita.

Ruoka

Säännöllinen ruokarytmi on viisas valinta. Tiesitkö, että ruokailurytmillä on iso vaikutus vireyteen, keskittymiskykyyn ja jopa tunteiden säätelyyn? Tästä hyvänä esimerkkinä on nälkäkiukku, mikä voi olla usealle tuttu tunne ja esimerkki nälän vaikutuksista mielialaan ja käytökseen.

Säännöllisyyden lisäksi monipuolisuus on hyvä asia! Ruoasta saadaan arvokkaita vitamiineja ja hivenaineita, jotka pitävät kehon ja mielen toiminnassa. Syömällä runsaasti eri värisiä kasviksia ja huomioimalla ruokailussa lautasmallin on monipuolisuudesta huolehtiminen usein helpompaa. Yksittäisiin ruoka-aineisiin keskittyvien trendikkäiden ruokavalioiden sijasta onkin hyvä suhtautua ruokailuun arkisesti ja pyrkiä siihen, että ruokailu on luonteva osa arkea, ilman turhia kikkailuja.

Mieli

Mitä mielen hyvinvointi on? Jos kuvailtaisiin yhdellä sanalla, valintamme olisi voimavara. Mielen hyvinvointia voidaan ajatella monenlaisina taitoina, joita hyödyntää vastaantulevissa tilanteissa. Näitä taitoja voidaan harjoitella läpi elämän.

Mielen hyvinvointia koettelevat erityisesti elämän taitekohdat, kuten muutokset ja haastavat tilanteet. Näissä tilanteissa on hyvä tunnistaa itselle tärkeitä arvoja, jotta hankalat tunteet eivät estä tärkeiden asioiden eteen ponnistelua, sopeutumista muuttuviin tilanteisiin ja uuden opettelua. Tunteiden tunnistaminen ja rakentava käsittely ovat arvokkaita taitoja. Kun voimavaroja on tilanteessa riittävästi, pystymme toimimaan haasteista huolimatta. On myös tärkeää osata pyytää toisilta tukea ja hakea neuvoja vaikeissa tilanteissa, kun omat voimavarat ehtyvät.