7. Tapaaminen: Arkirytmi

Kauppareissu

Tapaamisen tavoitteet

Käydään yhdessä kaupassa. Keskustellaan arjen askareista, kotitöistä ja muista arjen tehtävistä. Suunnitellaan arjen hallintaan ja arkirytmiin liittyvä kokeilu. Kokeilua toteutetaan seuraavaan tapaamiskertaan asti.

Aloitus

Kerrataan päivän ohjelma ja vaihdetaan kuulumiset. Miltä tuntui tehdä liikkumiseen liittyvää hyvinvointikokeilua? Kuinka moni kävi ulkoilemassa lähiluonnossa?

Keskustellaan edellisen tapaamisen jälkeen tehtyjen hyvinvointikokeilujen toteutumisesta. Palataan Hyvinvointikokeiluni –lomakkeeseen ja pohditaan toteutumista ensin itsenäisesti sitten ryhmän kanssa läpikäyden.

Miten onnistuin kokeilussani asteikolla 1–10? Mikä meni hyvin ja mikä auttoi kokeilun toteuttamisessa? Miten ylitin kohtaamani haasteet? Sovelsinko onnistuakseni? Miten kokeilu vaikutti hyvinvointiini? Pitäisikö jatkaa samaa, muokata vai vaihtaa kokeilu uuteen?

Toiminta: kaupassa käyminen ja ruoan valmistaminen

Käykää läpi kauppalista valitsemastanne reseptistä, jonka aiotte valmistaa tänään.

Sopikaa, miten jokainen voi osallistua kaupassa käymiseen. Tehtävät voidaan toteuttaa pareittain. Tehtävinä on

  • etsiä Sydänmerkki -tuote ja selvittää mitä se tarkoittaa
  • tehdä hintavertailu yhdestä kauppalistan tuotteesta
  • tutustua satokauden kasvistarjontaan ja ostaa muutama jälkiruoaksi maisteluun.

Ennen kauppareissua voidaan arvioida valmistettavan terveellisen ruoan hinta. Miten hyvin ennakkoon tehty ostoslista ja hinta-arvio pitivät paikkansa?

Valmistetaan sovittu resepti. Keskustellaan tehtävistä, joita kaupassa toteutettiin.

Yhdessä juttelu: Arjenhallinta

Täytetään Selkeyttä arkeen -lomake. Jokainen pohtii ensin itsenäisesti. Jos avoimiin pohdintakysymyksiin vastaaminen tuntuu vaikealta, voidaan kysymykset käydä keskustellen yhdessä läpi.

Pohditaan Keinoja keskittymiseen -lomakkeen keinoja. Lomake voidaan täyttää itsenäisesti tai se voidaan käydä yhteisesti janatehtävänä.

Keskustellaan yhdessä arjen hallintaan ja keskittymiseen liittyvistä keinoista. Ohjaaja antaa väittämän, osallistujat vastaavat ”Kyllä” nousemalla ylös ja ”Ei” menemällä kyykkyyn. Kysymyksien välissä palataan takaisin istumaan. Väittämät alkavat lauseella Arjen apukeinoina käytän… kauppalistaa ostoksilla, kirjoittamista ja muistiinpanoja, To do -listoja, kalenteria, muistutuksia ja hälytyksiä, kotityölistaa, musiikin kuuntelua kotitöitä tehdessä, sovelluksien asettamista keskittymistilaan, kännykän siirtämistä pois käden ulottuvilta, pyydän apua läheisiltä, asetan asioiden hoitamiselle aikatauluja ja aikarajoja. Mitä muita keinoja keksitte?

Keskustelun jälkeen käydään pitämässä pieni ulkoilutauko. Jokainen voi kuunnella kävellessään biisin, joka sopii päivän fiilikseen.

Hyvinvointikokeilun suunnittelu: Arjenhallinta

Suunnitellaan arjen askareisiin, kotitöihin tai muuhun arjessa toistuvaan tekemiseen liittyvä kokeilu, jota toteutetaan seuraavaan ryhmätapaamiskertaan asti.

Jokainen täyttää Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen päivän teeman kohdalta. Jotta kokeilun tavoite on riittävän tarkka ja aikaansidottu, voi suunnittelun tukena käyttää SMART-mallia. Kokeiluja suunniteltaessa keskustellaan vahvuuksista ja siitä mitä jo olemassa olevaa hyvää voi vahvistaa omassa arjessa. Entä minkä pienen muutoksen voisin tehdä arkeeni, jotta jaksan paremmin? Mitä haasteista saatan kohdata? Voinko ennakoida haasteita jotenkin onnistuakseni hyvinvointikokeilussani.

Halutessaan ryhmä voi suunnitella myös yhteisen hyvinvointikokeilun, jota jokainen pyrkii toteuttamaan taukoviikon ajan.

Lopetus

Nuorten tehtävänä on kuvata taukoviikon aikana oma arkirytmiin liittyvä hyvinvointikokeilu yhteiseen viestikanavaan, jos sellainen on luotu. Ryhmän koosta riippuen, jokainen lähettää 1-3 kuvaa. Ohjaaja kirjaa tehtävänannon kaikkien nähtäville viestikanavalle sekä muistuttaa Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen mukaan ottamisesta seuraavalle ryhmäkerralle.

Lopuksi käydään läpi osallistujien loppufiilikset ja kysymykset. Jokainen pääsee kertomaan mitä ajatuksia ryhmätapaaminen herätti. Keskustelun tukena voi hyödyntää kuvia tai musiikkia. Mikä tässä tapaamisessa oli mukavaa? Opinko jotakin uutta?