5. Tapaaminen: Ravinto

Edullinen arkiruoka

Tapaamisen tavoitteet

Keskustellaan ja jaetaan vinkkejä terveellisen ruoan valmistamisesta arjessa edullisesti. Suunnitellaan terveelliseen ruokaan liittyvä kokeilu. Kokeilua toteutetaan seuraavaan tapaamiskertaan asti.

Aloitus

Kerrataan päivän ohjelma ja vaihdetaan kuulumiset. Jokainen voi kertoa kuinka virkeäksi tuntee itsensä antamalla vireystilalle arvosanan 1–100 välillä. Voitte myös pohtia, miten vireystilan voisi ottaa huomioon yhteisessä tekemisessä.

Keskustellaan edellisen tapaamisen jälkeen tehtyjen hyvinvointikokeilujen toteutumisesta. Palataan Hyvinvointikokeiluni –lomakkeeseen ja pohditaan toteutumista ensin itsenäisesti sitten ryhmän kanssa läpikäyden.

Miten onnistuin kokeilussani asteikolla 1–10? Mikä meni hyvin ja mikä auttoi kokeilun toteuttamisessa? Miten ylitin kohtaamani haasteet? Sovelsinko onnistuakseni? Miten kokeilu vaikutti hyvinvointiini? Pitäisikö jatkaa samaa, muokata vai vaihtaa kokeilu uuteen?

Toiminta: Valmistetaan reseptikirjasta sovittu resepti. Käydään ulkoilemassa

Tehdään reseptikirjasta valittu ruoka.

Käydään toteuttamassa lyhyt ulkoilutauko lähiympäristössä. Ohjaaja ohjeistaa että ulkoilun aikana on tarkoituksena tietoisesti havainnoida ympäristöä kaikilla aisteilla, keskittyä hengitykseen ja kehon tuntemuksiin. Ulkoilun aikana jokainen saa hetken omaa rauhoittumisaikaa. Harjoituksen aikana on tarkoituksena hellittää hetki mielessä olevista ajatuksista. Tehtävään varataan kymmenen minuuttia. Voit lukea lisää vinkkejä metsäkävelyn harjoituksesta MIELI ry:n sivuilta.

Yhdessä juttelu: Edullinen arkiruoka

Täytetään Päivän menu -lomake. Jokainen pohtii ensin itsenäisesti asioita, jotka vaikuttavat ruokavalintoihin. Tämän jälkeen keksitään joko itsenäisesti tai pareittain jokaiselle aterialle ehdotuksia edullisista ja terveellisistä arkiruoista. Lopuksi kerätään kaikki ideat yhteen. Tehtävä voidaan toteuttaa myös ryhmätyönä, jolloin ohjaaja kokoaa yhdessä keksityt arkiruoat yhteen kaikkien nähtäville.

Pohdittavaksi. Millaisia edullisia ja hyviä aamupaloja on? Mitä lounaaksi voi valmistaa itse alle puolessa tunnissa? Paljonko minulle tutut arkiruoat maksavat itse tehtynä? Miten hintavertailua voisi toteuttaa helposti arjessa? Miten hyödyntäisimme pakastekasviksia parhaiten? Mitä tehdä, kun ei keksi uusia reseptejä?

Hyvinvointikokeilun suunnittelu: Ravinto

Suunnitellaan ravintoon liittyvä kokeilu, jota toteutetaan seuraavaan ryhmätapaamiskertaan asti.

Jokainen jatkaa edellisellä tapaamisella jaetun Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen täyttöä. Jotta kokeilua on selkeä toteuttaa, voi suunnittelun tukena käyttää SMART-mallia. Kokeiluja suunniteltaessa mietitään, mitä jo olemassa olevaa hyvää voi lisätä ravitsemukseen? Mitä uutta tapaa tai terveellistä syötävää voisi kokeilla? Miten varmistaa ja ennakoida kokeilun onnistuminen?

Halutessaan ryhmä voi suunnitella myös yhteisen hyvinvointikokeilun, jota jokainen pyrkii toteuttamaan taukoviikon ajan.

Lopetus

Nuorten tehtävänä on kuvata taukoviikon aikana oma ruokailuun liittyvä hyvinvointikokeilu yhteiseen viestikanavaan, jos sellainen on luotu. Ryhmän koosta riippuen, jokainen lähettää 1-3 kuvaa. Ohjaaja kirjaa tehtävänannon kaikkien nähtäville viestikanavalle sekä muistuttaa Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen mukaan ottamisesta seuraavalle ryhmäkerralle.

Lopuksi käydään läpi osallistujien tunnelmia ja kysymyksiä. Kaikki osallistujat saavat tilaisuuden jakaa ajatuksiaan. Mistä voisin olla kiitollinen itselleen tai ryhmälle tänään? Mikä tässä tapaamisessa oli mukavaa? Opinko tänään jotakin uutta, taidon tai asian itsestäni? Jäikö joku asia tai keskustelu erityisesti mieleeni? Mitä ajattelen tulevista ryhmätapaamisista, odotanko lajikokeilua tai jonkun teeman käsittelyä?