4. Tapaaminen: Liike

Ilo liikkua

Tapaamisen tavoitteet

Toteutetaan toinen liikunnallinen lajikokeilu yhdessä. Havainnoidaan arjen liikkumisen mahdollisuuksia ja suunnitellaan liikkumiseen liittyvä kokeilu. Kokeilua toteutetaan seuraavaan tapaamiskertaan asti.

Aloitus

Kerrataan päivän ohjelma ja vaihdetaan kuulumiset. Mietitään hetki, mitä hyvää nuoret voisivat tuoda tänään ryhmään? Ohjaaja pyytää osallistujia valitsemaan yhden asian, jota aikovat toteuttaa. Voisinko tuoda ryhmään.. Kannustavia sanoja? Toisen auttamista? Huumoria? Muiden kuuntelua? Rohkaisevia tekoja? Myötätuntoa? Ystävällisyyttä? Omia ajatuksiani tai mielipiteitäni?

Keskustellaan edellisen tapaamisen jälkeen tehtyjen hyvinvointikokeilujen toteutumisesta. Palataan Hyvinvointikokeiluni –lomakkeeseen ja pohditaan toteutumista ensin itsenäisesti sitten ryhmän kanssa läpikäyden.

Miten onnistuin kokeilussani asteikolla 1–10? Mikä meni hyvin ja mikä auttoi kokeilun toteuttamisessa? Miten ylitin kohtaamani haasteet? Sovelsinko onnistuakseni? Miten kokeilu vaikutti hyvinvointiini? Pitäisikö jatkaa samaa, muokata vai vaihtaa kokeilu uuteen?

Toiminta: liikuntalajikokeilun toteuttaminen ja välipalan valmistaminen

Tutustutaan Mikä fiilis liikunnasta -tehtävälomakkeeseen ja täytetään se ennen ja jälkeen liikuntalajikokeilun.

Käydään yhdessä liikkumassa.

Valmistetaan nopea ja terveellinen välipala. Saatte välipalaideoita Hyvä Päivä -reseptikirjasta.

Yhdessä juttelu: Liike

Katsotaan yhdessä video Lasten ja nuorten liikkumissuositus (UKK-instituutti). Tehdään havaintoja arjen aktiivisuudesta ja pohditaan liikunnan käsitettä yhdessä ryhmän kanssa. Omaa Vuorokausiympyrää voi täydentää liikumisen osalta.

Keskustellaan liikkumisesta ja ympäristön tarjoamista liikkumisen mahdollisuuksista. Kootaan yhteen nuorten tekemiä havaintoja lähiympäristön liikkumisen mahdollisuuksista. Laitetaan havainnot kaikkien näkyville post-it -lappuja tai paperia käyttäen. Millaisia lajeja olisi kiva lähteä kokeilemaan arjessa? Millaisia luontopolkuja tai luontokohteita lähellä on? Millaisia liikuntapalveluja ja harrastuksia kaupunki tarjoaa? Entä kansalaisopisto? Millaisia lajimahdollisuuksia liittyy eri vuodenaikoihin? Jos olisit kaupungin päättäjä, millaisia liikuntapaikkoja tai -paikkoja suunnittelisit lisää?

Hyvinvointikokeilun suunnittelu: Liike

Suunnitellaan liikkumiseen liittyvä kokeilu, jota toteutetaan seuraavaan ryhmätapaamiskertaan asti.

Jokainen jatkaa edellisellä tapaamisella jaetun Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen täyttöä. Jotta kokeilun tavoite on riittävän tarkka ja aikaansidottu, voi suunnittelun tukena käyttää SMART-mallia. Kokeiluja suunniteltaessa mietitään, mitä jo olemassa olevaa hyvää voi lisätä arjen aktiivisuuteen? Mitä uutta liikkumisen tapaa tai lajia voisi kokeilla? Miten varmistaa ja ennakoida kokeilun onnistuminen?

Halutessaan ryhmä voi suunnitella myös yhteisen hyvinvointikokeilun, jota jokainen pyrkii toteuttamaan taukoviikon ajan.

Lopetus

Nuorten tehtävänä on kuvata taukoviikon aikana liikuntakokeilut yhteiseen WhatsAppiin. Ohjaaja kirjaa tehtävän kaikkien nähtäville WhatsAppiin sekä muistuttaa Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen mukaan ottamisesta seuraavalle ryhmäkerralle.