8. Tapaaminen: Mieli

Mielekäs arki

Tapaamisen tavoitteet

Pohditaan yhdessä mielen hyvinvointia tukevia arjen keinoja ja tapoja. Käydään toteuttamassa liikunnallinen lajikokeilu. Suunnitellaan mielen hyvinvointiin liittyvä kokeilu. Kokeilua toteutetaan seuraavaan tapaamiskertaan asti.

 

Aloitus

Kerrataan päivän ohjelma ja vaihdetaan kuulumiset. Mietitään hetki, millaisia odotuksia päivän liikunnalliseen lajikokeiluun liittyy. Onko laji kaikille uusi?

Keskustellaan viikon aikana tehtyjen hyvinvointikokeilujen toteutumisesta. Palataan Hyvinvointikokeiluni –lomakkeeseen ja pohditaan toteutumista ensin itsenäisesti sitten ryhmän kanssa läpikäyden.

Miten onnistuin kokeilussani asteikolla 1–10? Mikä meni hyvin ja mikä auttoi kokeilun toteuttamisessa? Miten ylitin kohtaamani haasteet? Sovelsinko onnistuakseni? Miten kokeilu vaikutti hyvinvointiini? Pitäisikö jatkaa samaa, muokata vai vaihtaa kokeilu uuteen?

Toiminta: Käydään toteuttamassa liikunnallinen lajikokeilu. Tehdään välipalaa liikunnan jälkeen.

Käydään yhdessä liikkumassa. Liikuntapaikkaan mentäessä voidaan keskustella tunteista, joita päivän lajiin liittyy. Jokainen sanoo yhden tunteen joka tulee mieleen päivän lajista.

Valmistetaan nopea ja terveellinen välipala. Saatte välipalaideoita Hyvä Päivä -reseptikirjasta.

Yhdessä juttelu: Mieli

Tehdään yhdessä lyhyt rentoutus/tietoisuusharjoitus. (Mielenterveystalo tai Mieli ry läsnäolon -hetkiä). Ohjaaja muistuttaa nuoria, että harjoituksen ääreen hiljentyminen voi tuntua haastavalta, jos mielessä on pyörii paljon asioita tai on levoton olo. Tämä ei haittaa, vaan se on osa kärsimättömyyden tunteen sietämisen opettelua. Kun pysähtyy rentoutusharjoituksen ääreen, pysähtyy samalla olemaan läsnä harhaileville ajatuksille.

Ohjaaja kertoo nuorille Chillaa -sovelluksesta (Mielenterveystalo), josta nuoret saavat tietoa ja lyhyitä harjoitteita mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Katsotaan yhdessä videot Mitä mielenterveys on? sekä Mielenterveyttä voi vahvistaa (Mieli ry). Jokainen poimii videoilta yhden tutun ja yhden uuden asian mielenterveydestä ja kirjoittaa sen ylös lomakkeelle. Jokainen osallistuja täyttää Hyvä mielen mindmap -lomakkeen. Voidaan toteuttaa myös piirtämällä oma mielenterveyden käsi paperille ja kirjata arjen voimavaroja osa-alueiden mukaisesti (Uni, ravinto, ihmissuhteet, liikkuminen, vapaa-aika). Halukkaat esittelevät tuotoksensa muulle ryhmälle tai ne voidaan laittaa esille ja kiertää katsomassa tuotoksia. Ohjaaja kokoaa hyviä mielenterveyden vahvistamisen keinoja yhteisesti näkyville.

Hyvinvointikokeilun suunnittelu: Mieli

Suunnitellaan kokeilu, jota toteutetaan seuraavaan ryhmätapaamiskertaan asti. Jokainen valitsee omasta Mindmap-tehtävästään yhden asian kokeilukseen. Jos olette jakaneet keinoja yhteisesti, voi myös muiden keksimistä keinoista ottaa inspiraatiota oman kokeilun suunnitteluun.

Jotta kokeilun tavoite on riittävän tarkka ja aikaansidottu, voi suunnittelun tukena käyttää SMART-mallia. Halutessaan ryhmä voi suunnitella myös yhteisen hyvinvointikokeilun, jota jokainen pyrkii toteuttamaan taukoviikon ajan.

Lopetus

Nuorten tehtävänä on kuvata taukoviikon aikana hyvinvointikokeilusta pieni esimerkki yhteiseen viestikanavaan, jos sellainen on luotu. Ryhmän koosta riippuen, jokainen lähettää 1-3 kuvaa. Ohjaaja kirjaa tehtävänannon kaikkien nähtäville viestikanavalle sekä muistuttaa Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen mukaan ottamisesta seuraavalle ryhmäkerralle.

Lopuksi käydään läpi osallistujien tunnelmia ja kysymyksiä. Kaikki osallistujat saavat tilaisuuden jakaa ajatuksiaan. Mistä voisin olla kiitollinen itselleen tai ryhmälle tänään? Mikä tässä tapaamisessa oli mukavaa? Opinko tänään jotakin uutta, taidon tai asian itsestäni? Jäikö joku asia tai keskustelu erityisesti mieleeni?