6. Tapaaminen: Lopetus

Mitä kuuluu?

Tapaamisen tavoitteet

Tapaamisen tavoitteena on kokoontua yhteen jakamaan oppeja, onnistumisia ja oivalluksia sekä juhlistaa pienimuotoisesti ryhmän päättymistä.

Aloitus: päivän ohjelma ja välitehtävän purku

Käydään läpi ryhmäkerran ohjelma ja kuulumiset.

Mikä on ollut opettavaisinta Hyvä Päivä -ryhmässä? Onnistumisia ja oivalluksia käydään läpi Jatka lausetta-tehtävän avulla. Ohjaaja kertoo lauseen, jokainen pääsee kertomaan omia ajatuksiaan. Voidaan kirjoittaa myös paperile tai hyödyntää sähköistä alustaa. Jatka lausetta: Olen oivaltanut että.. Arjessani toimii.. Hyvinvointiani tukee.. Voin vaikuttaa.. Minulle on tärkeää elämässä.. Haluan tavoitella.. Opiskelukykyäni vahvistaa.. Olen tyytyväinen.. Olen kehittynyt.. Saan opiskeluintoa.. Minulta sujuu hyvin..

Palautetaan mieleen, mitä hyvinvointikokeiluja onkaan meneillään arjessa ja pohditaan omia vahvuuksia sekä niiden hyödyntämistä opiskelussa.

Toiminta: ryhmän päättymisen juhlistaminen ja välipalan valmistaminen

Ryhmän päättymisen juhlistaminen liitetään johonkin ryhmätoiminnan pääteemoista: arkirytmi, liikunta, ravinto, mielen hyvinvointi. Mikä teema koettiin mielekkäimpänä? Mikä teema on yhdistänyt ryhmää? Miltä kuulostaisi eväsretki luonnossa tai laavulle, piha- tai lautapelien pelaaminen, salaatti- tai smoothiebaarin testaus porukalla?

Yhdessä juttelu: unelmakartan tekeminen

Pohditaan unelmia ja tavoitteita osana elämää. Unelmia hahmotellaan unelmakartan avulla. Leikkaa lehdistä unelmaasi liittyviä kuvia ja tekstejä ja liimaa ne tyhjälle paperille. Voidaan toteuttaa myös piirtämällä jana, johon kirjataan unelmia ja elämän päämääriä sekä niiden toteutumista edistäviä ja jarruttavia asioita tai tekoja. Jokainen pääsee kertomaan omasta unelmakartastaan.

Lopetus: loppufiilikset ja Mitä kuuluu? – kyselylomakkeiden täyttäminen

Käydään vapaata keskustelua tunnelmista, mahdollisista kysymyksistä ja kommenteista ryhmään liittyen.

Täytetään Mitä Kuuluu? -kyselylomakket (Webropol) omilla puhelimilla.

Tarvikkeet: paperia, kyniä, lehtiä, sakset unelmakartan tekoa varten, aiemmin täytetty Hyvinvointikokeiluni -lomake, Mitä kuuluu? - kyselyt