9. Tapaaminen: Opit

Opit ja oivallukset

Tapaamisen tavoitteet

Kootaan yhteen asioita, joita on yhdessä tehty. Sovitaan seuraavan tapaamiskerran aikataulu kuukauden päähän. Kerätään palautetta ryhmästä. Halukkaat voivat toteuttaa seuraavaan tapaamisen asti kiitollisuuspäiväkirjaa.

Aloitus

Kerrataan päivän ohjelma ja vaihdetaan kuulumiset. Mietitään hetki, minkälainen kokemus edellisellä kerralla tehty rentoutumisharjoitus oli? Halutaanko tehdä rentoutusharjoitus uudelleen? Lisää rentoutumisharjoituksia löytyy esimerkiksi Mielenterveystalon nettisivuilta.

Keskustellaan viikon aikana tehtyjen hyvinvointikokeilujen toteutumisesta. Palataan Hyvinvointikokeiluni –lomakkeeseen ja pohditaan toteutumista ensin itsenäisesti sitten ryhmän kanssa läpikäyden.

Miten onnistuin kokeilussani asteikolla 1–10? Mikä meni hyvin ja mikä auttoi kokeilun toteuttamisessa? Miten ylitin kohtaamani haasteet? Sovelsinko onnistuakseni? Miten kokeilu vaikutti hyvinvointiini? Pitäisikö jatkaa samaa, muokata vai vaihtaa kokeilu uuteen?

Toiminta: Tehdään terveellistä arkiruokaa

Tehdään reseptikirjasta valittu ruoka.

Yhdessä juttelu: Keskustellaan opeista ja täytetään palautelomakkeet.

Kootaan yhteen oppeja ja oivalluksia täyttämällä Hyvää mieltä ja hyvinvointia -lomake.

Muistellaan ryhmän aikana tehtyjä asioita ja hyvinvointikokeiluja. Mikä on ollut opettavaisinta ryhmässä? Voitte hyödyntää täytettyjä lomakkeita keskustelun pohjana tai jokainen voi kirjoittaa post-it -lapuille liikuntaan, ravintoon, arkirytmiin ja mielen hyvinvointiin liittyvän asian. Asiat voivat olla oppeja, onnistumisia tai kivoja muistoja. Ohjaaja kerää teemojen muistot yhteisesti nähtäville.

Onnistumisia ja oivalluksia käydään läpi Jatka lausetta-tehtävän avulla. Ohjaaja kertoo lauseen, jokainen pääsee kertomaan omia ajatuksiaan. Voidaan kirjoittaa myös paperille tai hyödyntää sähköistä alustaa. Jatka lausetta: Olen oivaltanut että… Arjessani toimii… Hyvinvointiani tukee… Voin vaikuttaa… Minulle on tärkeää elämässä… Haluan tavoitella… Haluan oppia… Olen tyytyväinen… Olen kehittynyt… Minulta sujuu hyvin…

Suunnitellaan yhteisesti, miten viimeisellä kerralla voitaisiin pienesti juhlistaa opittuja asioita. Ryhmän päättymisen juhlistaminen liitetään johonkin ryhmätoiminnan pääteemoista: arkirytmi, liikunta, ravinto, mielen hyvinvointi. Mikä teema koettiin mielekkäimpänä? Mikä teema on yhdistänyt ryhmää? Miltä kuulostaisi eväsretki luonnossa tai laavulle, piha- tai lautapelien pelaaminen, salaatti- tai smoothiebaarin testaus porukalla?

Täytetään kurssipalautteet. Ohjaaja kerää palautteet.

Lopetus: Viimeisen tapaamisen sopiminen ja loppufiilikset

Viimeinen tapaaminen sovitaan noin kuukauden päähän. Halukkaat voivat kokeilla kiitollisuuspäiväkirjan kirjoittamista seuraavaan tapaamiskertaan asti. Kiitollisuuspäiväkirjaan voi kirjoittaa 1–3 asiaa, mistä on kiitollinen päivän aikana. Kiitollisuuspäiväkirja on henkilökohtainen, eikä sitä ole tarkoitus esitellä muille viimeisellä kerralla. Voitte kuitenkin keskustella siitä, millaisia ajatuksia kiitollisuuspäiväkirjan pitäminen herätti.

Käydään vapaata keskustelua tunnelmista, mahdollisista kysymyksistä ja kommenteista viimeiseen tapaamiseen liittyen.