2. Tapaaminen: Arkirytmi

Millainen on hyvä päivä?

Tapaamisen tavoitteet

Toteutetaan ensimmäinen liikunnallinen lajikokeilu. Tehdään terveellinen välipala yhdessä. Havainnoida omaa arkirytmiä ja suunnitella arkirytmiä parantava kokeilu. Kokeilua toteutetaan seuraavaan tapaamiskertaan asti.

Aloitus

Millaisella fiiliksellä tulit tänään ryhmään?

Kuulumiskierros, johon myös ohjaajat osallistuvat. Käydään läpi ryhmäkerran ohjelma sekä keskustellaan osallistujien odotuksista.

Toiminta: Käydään toteuttamassa liikunnallinen lajikokeilu. Valmistetaan välipalaa liikunnan jälkeen.

Tehdään reseptikirjasta valittu välipala. Jos päivän liikunnallinen lajikokeilu vie paljon aikaa, suunnitellaan mukaan otettava nopea ja terveellinen kasvispainotteinen välipala.

Yhdessä juttelu: Arkirytmi

Keskustellaan arjesta ja arkirytmistä. Millaisia asioita päivän aikana tapahtuu?

Katsotaan yhdessä video ajanhallinnasta (Nyyti ry).

Pysähdytään miettimään arkirytmiä täyttämällä Vuorokausiympyrä -lomakkeet ensin itsenäisesti pohtien, sitten parin kanssa keskustellen. Vuorokausiympyrä -lomaketta täydennetään  seuraavillakin tapaamisilla, ne tulee säilyttää.

Mietitään arjen hyvinvointia toiminnallisen janatehtävän avulla. Ohjaaja antaa väittämiä, osallistujat liikkuvat janalla mielipiteensä mukaisesti.

Väittämiä: Arkirytmini tukee hyvinvointiani ja jaksamistani, syön lähes päivittäin ravitsevan aamupalan, teen päivittäin jotakin itselleni mielekästä, päivääni sisältyy ulkoilua tai liikuntaa, hyödynnän kouluruokailua jaksaakseni opiskella, käytän aikaa opiskeluun ja itseni kehittämiseen, tauotan opiskelua ja huolehdin päivänaikaisista rentoutumishetkistä, somen käyttö tuottaa minulle enemmän iloa kuin harmia, tapaan tai keskustelen läheisen kanssa päivittäin, olen tyytyväinen arkeeni tällä hetkellä.

Hyvinvointikokeilun suunnittelu: Arkirytmi

Suunnitellaan arkirytmiin liittyvä kokeilu, jota toteutetaan seuraavaan ryhmätapaamiskertaan asti.

Jokainen täyttää Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen päivän teeman kohdalta. Jotta kokeilun tavoite on riittävän tarkka ja aikaansidottu, voi suunnittelun tukena käyttää SMART-mallia. Kokeiluja suunniteltaessa keskustellaan vahvuuksista ja siitä mitä jo olemassa olevaa hyvää voi vahvistaa omassa arjessa. Entä minkä pienen muutoksen voisin tehdä arkeeni, jotta jaksan paremmin? Mitä haasteista saatan kohdata? Voinko ennakoida haasteita jotenkin onnistuakseni hyvinvointikokeilussani.

Halutessaan ryhmä voi suunnitella myös yhteisen hyvinvointikokeilun, jota jokainen pyrkii toteuttamaan taukoviikon ajan.

Lopetus

Nuorten tehtävänä on kuvata taukoviikon aikana oma arkirytmiin liittyvä hyvinvointikokeilu yhteiseen viestikanavaan, jos sellainen on luotu. Ryhmän koosta riippuen, jokainen lähettää 1-3 kuvaa. Ohjaaja kirjaa tehtävänannon kaikkien nähtäville viestikanavalle sekä muistuttaa Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen ja Vuorokausiympyrä -lomakeen mukaan ottamisesta seuraavalle ryhmäkerralle.

Lopuksi käydään läpi osallistujien loppufiilikset ja kysymykset. Jokainen pääsee kertomaan mitä ajatuksia ryhmätapaaminen herätti. Keskustelun tukena voi hyödyntää kuvia tai musiikkia. Mikä tässä tapaamisessa oli mukavaa? Opinko jotakin uutta? Mitä ajatuksia ja odotuksia nousee tuleviin tapaamisiin liittyen?