2. Tapaaminen: Arkirytmi

Millainen on hyvä päivä?

Tapaamisen tavoitteet

Tavoiteena on havainnoida omaa arkirytmiä, suunnitella siihen liittyvä hyvinvointikokeilu sekä käydä yhdessä liikkumassa.

Aloitus: päivän ohjelma ja välitehtävän purku

Käydään läpi ryhmäkerran ohjelma sekä keskustellaan osallistujien kuulumisista ja odotuksista. Millaisella fiiliksellä nuoret tulivat tänään ryhmään?

Onnistumisten havainnointi välitehtävä puretaan pienryhmissä poristen. Tarvittaessa ohjaaja voi tehdä nostoja nuorten lähettämistä kuvista.

Millaisia pieniä onnistumisia huomasitte? Miltä onnistumisten havainnointi tuntui? Mitä ajatuksia toisten onnistumisista kuuleminen heräsi? Mikä toi iloa päivääsi? Mistä arkisista hyvinvointia tuottavista asioista haluat pitää kiinni?

Toiminta: liikkuntalajikokeilun toteuttaminen ja välipalan valmistaminen

Käydään yhdessä liikkumassa edellisellä ryhmäkerralla sovitun suunnitelman mukaisesti. Jos siirtymiin ja lajikokeiluun menee paljon aikaa, voitte valmistaa tai ottaa terveelliset kasvipainotteiset eväät mukaan. Saatte välipalaideoita Hyvä Päivä -reseptikirjasta.

Yhdessä juttelu: teemana arkirytmi

Katsotaan yhdessä video opiskelijan ajanhallinnasta Nyyti ry.

Pysähdytään miettimään arkirytmiä täyttämällä Vuorokausiympyrä -lomakkeet ensin itsenäisesti pohtien, sitten parin kanssa keskustellen. Vuorokausiympyrä -lomaketta täydennetään  seuraavillakin tapaamisilla, ne tulee säilyttää.

Mietitään arjen hyvinvointia toiminnallisen janatehtävän avulla. Ohjaaja antaa väittämiä, osallistujat liikkuvat janalla mielipiteensä mukaisesti.

Väittämiä: Arkirytmini tukee hyvinvointiani ja jaksamistani, syön lähes päivittäin ravitsevan aamupalan, teen päivittäin jotakin itselleni mielekästä, päivääni sisältyy ulkoilua tai liikuntaa, hyödynnän kouluruokailua jaksaakseni opiskella, käytän aikaa opiskeluun ja itseni kehittämiseen, tauotan opiskelua ja huolehdin päivänaikaisista rentoutumishetkistä, somen käyttö tuottaa minulle enemmän iloa kuin harmia, tapaan tai keskustelen läheisen kanssa päivittäin, olen tyytyväinen arkeeni tällä hetkellä.

Hyvinvointikokeilun suunnittelu: arkirytmi

Suunnitellaan arkirytmiin liittyvä kokeilu, jota toteutetaan seuraavaan ryhmätapaamiskertaan asti.

Jokainen täyttää Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen päivän teeman kohdalta. Jotta kokeilun tavoite on riittävän tarkka ja aikaansidottu, voi suunnittelun tukena käyttää SMART-mallia. Kokeiluja suunniteltaessa keskustellaan vahvuuksista ja siitä mitä jo olemassa olevaa hyvää voi vahvistaa omassa arjessa. Entä minkä pienen muutoksen voisin tehdä jakseeni paremmin? Mitä haasteista saatan kohdata? Voinko ennakoida haasteita jotenkin onnistuakseni hyvinvointikokeilussani.

Halutessaan ryhmä voi suunnitella myös yhteisen hyvinvointikokeilun, jota jokainen pyrkii toteuttamaan taukoviikon ajan.

Lopetus: välitehtävän antaminen ja loppufiilikset

Nuorten tehtävänä on kuvata taukoviikon aikana oma arkirytmiin liittyvä hyvinvointikokeilu yhteiseen WhatsApp -ryhmään. Ryhmän koosta riippuen, jokainen lähettää 1-3 kuvaa. Ohjaaja kirjaa tehtävänannon kaikkien nähtäville WhatsAppiin sekä muistuttaa Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen ja Vuorokausiympyrä -lomakeen mukaan ottamisesta seuraavalle ryhmäkerralle.

Lopuksi käydään läpi osallistujien loppufiilikset ja kysymykset. Jokainen pääsee kertomaan mitä ajatuksia ryhmätapaaminen herätti. Keskustelun tukena voi hyödyntää kuvia tai musiikkia. Mikä tässä tapaamisessa oli mukavaa? Opinko jotakin uutta? Mitä ajatuksia ja odotuksia nousee tuleviin tapaamisiin liittyen?

Ohjaaja:

  • Hanki helposti valmistettava tai mukaanotettava  terveellinen välipala
  • Muistuta nuoria liikkumiseen sopivasta varustuksesta
  • Tulosta tarvittavasti lomakkeet valmiiksi