4. Tapaaminen: Liike

Ilo liikkua

Tapaamisen tavoitteet

Tavoitteena on käydään läpi arjen aktiivisuuden ja liikkumisen merkitystä hyvinvoinnille ja opinnoissa jaksamiselle, suunnitella liikkumiseen liittyvä kokeilu ja käydä yhdessä liikkumassa.

Aloitus: päivän ohjelma ja välitehtävän purku

Kerrataan päivän ohjelma ja vaihdetaan kuulumiset. Mietitään hetki, mitä hyvää nuoret voisivat tuoda tänään ryhmään? Ohjaaja pyytää osallistujia valitsemaan yhden asian, jota aikovat toteuttaa. Voisinko tuoda ryhmään.. Kannustavia sanoja? Toisen auttamista? Huumoria? Muiden kuuntelua? Rohkaisevia tekoja? Myötätuntoa? Ystävällisyyttä? Omia ajatuksiani tai mielipiteitäni?

Välitehtävä puretaan ravintoon liittyvän hyvinvointikokeilun itsearviointina. Palataan Hyvinvointikokeiluni –lomakkeeseen ja pohditaan toteutumista ensin itsenäisesti sitten ryhmän kanssa läpikäyden.

Toiminta: liikuntalajikokeilun toteuttaminen ja välipalan valmistaminen

Käydään yhdessä liikkumassa sovitun suunnitelman mukaisesti. Jos siirtymiin ja lajikokeiluun menee paljon aikaa, voitte ottaa terveelliset kasvipainotteiset eväät mukaan. Saatte välipalaideoita Hyvä Päivä -reseptikirjasta. Käykää läpi millaiset välipalat soveltuvat tai eivät sovellu syötäväksi ennen liikuntaa, mitkä välipalat sopivat mukaan otettavaksi ja mitkä on helppo valmistaa itse.

Tutustutaan Mikä fiilis liikunnasta -tehtävälomakkeeseen ja täytetään se ennen ja jälkeen liikuntalajikokeilun.

Yhdessä juttelu: teemana liike

Katsotaan yhdessä video Lasten ja nuorten liikkumissuositus UKK-instituutti. Tehdään havaintoja arjen aktiivisuudesta ja pohditaan liikunnan käsitettä yhdessä ryhmän kanssa. Omaa Vuorokausiympyrää voi täydentää liikumisen osalta.

Kootaan yhteen nuorten välitehtävässä tekemiä havaintoja lähiympäristön liikkumisen mahdollisuuksista. Laitetaan havainnot kaikkien näkyville post it -lappuja tai fläppitaulua käyttäen.

Lopuksi liikuntateemaa käsitellään toiminnallisena tehtävänä. Ohjaaja antaa tehtävän, osallistujat suorittaa omaan arkeensa peilaten. Nyrkkeile ilmaa kymmenen kertaa, jos tauotat tietoisesti paikkalla oloa tai istumista. Nosta hartiat ylös kahdeksan kertaa, jos tiedät venyttelykin olevan hyväksi kehollesi. Tee kolme kyykkyä, jos arjessasi on usein toistuva matka, jonka voisit kävellä tai pyöräillä. Tee viisi haarahyppyä, jos käytät portaita hissin sijaan. Pyöritä käsiä viisi kertaa molempiin suuntiin, jos sinulla on joku hyvä muisto liikkumisesta. Tee kymmenen rangan kiertoa puolelta toiselle, jos hyödyt tulevassa ammatissasi hyvästä kunnosta. Venyttele kylkesi muutaman sekunnin ajan, jos liikut arjessasi ilman suurempaa ponnistelua. Nouse kahdeksan kertaa varpaillesi, jos aiot jatkossa jäädä yhden pysäkin aiemmin bussista ja kävellä loppumatkan.

Hyvinvointikokeilun suunnittelu: liike

Suunnitellaan liikkumiseen liittyvä kokeilu, jota toteutetaan seuraavaan ryhmätapaamiskertaan asti.

Jokainen jatkaa edellisellä tapaamisella jaetun Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen täyttöä. Jotta kokeilun tavoite on riittävän tarkka ja aikaansidottu, voi suunnittelun tukena käyttää SMART-mallia. Kokeiluja suunniteltaessa mietitään, mitä jo olemassa olevaa hyvää voi lisätä arjen aktiivisuuteen? Mitä uutta liikkumisen tapaa tai lajia voisi kokeilla? Miten varmistaa ja ennakoida kokeilun onnistuminen?

Halutessaan ryhmä voi suunnitella myös yhteisen hyvinvointikokeilun, jota jokainen pyrkii toteuttamaan taukoviikon ajan.

Lopetus: välitehtävän antaminen ja loppufiilikset

Nuorten tehtävänä on kuvata taukoviikon aikana liikuntakokeilut yhteiseen WhatsAppiin. Ohjaaja kirjaa tehtävän kaikkien nähtäville WhatsAppiin sekä muistuttaa Hyvinvointikokeiluni -lomakkeen mukaan ottamisesta seuraavalle ryhmäkerralle.

 

Ohjaaja:

  • Varaa liikuntakokeilu tai siihen tarvittava tila ja välineet ennakkoon
  • Hanki helposti valmistettava tai mukaanotettava terveellinen välipala
  • Muistuta nuoria liikkumiseen sopivasta varustuksesta
Tarvikkeet: aiemmin täytetty Hyvinvointikokeiluni -lomake ja vuorokausiympyrä