Verkkovierailun tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Hyvä Päivä -ohjaajasivuston (hyvapva.fi) verkkovierailurekisteri.
Rekisterinpitäjä

Suomen Syöpäyhdistys ry.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Seppo Soine-Rajanummi, etunimi.sukunimi(at)cancer.fi, 050 4405694, Suomen Syöpäyhdistys ry, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.

Tietosuojavastaava:  Tapio Luostarinen, tietosuojavastaava@cancer.fi , 050 4647028, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.

Henkilötietojen käsittelijät

Alphabet Inc. -yhtiön Google LLC, Trimedia Oy ja Aarna Marketing Oy käsittelevät Hyvä Päivä – ohjaajasivuston henkilötietoja. Trimedia tarjoaa verkkosivalustan, Aarna Marketing tuottaa analytiikkapalvelut Google Analyticsin avulla kerätyistä tiedoista.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Hyvä Päivä -verkkosivujen palvelutason ja käytettävyyden ylläpitäminen ja turvallisuuden takaaminen. IP-osoitetta käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen estämisen tai selvittämisen yhteydessä.

Käsittelyperusteena on Suomen Syöpäyhdistyksen oikeutettu etu.

Oikeutetun edun peruste

Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu elinkeinon harjoittamisen vapauteen.

Henkilötietoryhmät

IP-osoite, vierailuaika ja vieraillut sivut, selaintyyppi, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle, miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Google kerää IP-osoitteen, mutta ei tallenna sitä. Suomen Syöpäyhdistys kerää verkkovieraluista lokitietoja.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Sivusto on Suomen Syöpäyhdistyksen palvelimella, josta Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitohenkilöstö huolehtii. Trimedia Oy ylläpitää sivuston alustaa Suomen Syöpäyhdistyksen palvelimella. Suomen Syöpäyhdistys ja Trimedia Oy käsittelevät vierailustasi kerättyjä tietoja. Aarna Marketing Oy koostaa tilastoja Google Analytics 4:llä kerätyistä tiedoista. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla.

Henkilötiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään 14 kuukauden ajan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Google LLC noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Data Privacy Framework -periaatteita. Euroopan komissio on päättänyt tietosuojan riittävyydestä Yhdysvalloissa, jos yritys osallistuu Data Privacy Frameworkiin. Tarkempaa tietoa Googlen datansiirron lakikäytännöistä: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=fi. Sivustolla on käytössä Google Analytics –
evästeet, joiden tiedot siirretään ja tallennetaan palvelimille, joita saattaa sijaita myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmää. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädännön säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä
hyvää tietojenkäsittelytapaa. Google Analyticisin tietoturvahallinta on ISO 27001 –sertifioitu.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä, voit lukea tästä lisää tietoa evästeistä -kohdasta hyvapva.fi -sivustolta.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:

  • päästä henkilötietoihin
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen poistamiseen
  • henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen

Voit käyttää oikeuksiasi siinä tapauksessa, että pystymme tunnistamaan sinut. Voit ottaa yhteyttä Suomen Syöpäyhdistykseen (kts. yhteyshenklö kohdassa Rekisterinpitäjä) ensisijaisesti kirjallisena sähköpostitse tai postitse, tai henkilökohtaisena käyntinä Suomen Syöpäyhdistyksessä. Suomen Syöpäyhdistys ry toimittaa vastaukset antamiisi yhteystietoihin. Sinulla on myös oikeus kannella tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800,
00531 Helsinki, käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, Helsinki, puhelinvaihde: 029 56 66700, sähköposti:
tietosuoja(at)om.fi.