Liike

 

Hyvä Päivä-toiminnassa kannustetaan nuoria löytämään liikunnan ilo ja kokeilemaan uusia liikuntalajeja. Jo yksi liikkumiskerta saa aikaiseksi monia myönteisiä vaikutuksia kehossa. Säännöllinen ja monipuolinen liikunta edistää toimintakykyä ja terveyttä. Se ehkäisee ja hoitaa myös monia sairauksia. Kevyttä liikuskelua kannattaa tehdä mahdollisimman usein, sillä

 

 • Jokainen askel kannattaa: kotiaskareet, kauppareissut ja muut tavalliset puuhat.
 • Veren sokeri- ja rasva-arvosi parantuvat, nivelet vetreytyvät, verenkierto vilkastuu ja mieli virkistyy.
 • Muista hyötyliikunta (portaiden käyttö, koiran ulkoilutus, pihatyöt, kävelypalaveri, perheliikunta…).
 • Liikuskelu aktivoi lihaksiasi, vähentää kehosi kuormittumista ja lisää tuki- ja liikuntaelimistösi hyvinvointia.

 

Liikunnan vaikutukset

 

Liikunnalla on tutkitusti lukuisia hyviä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkisen terveyteen. Liikuntaharrastuksissa voi myös tavata uusia ihmisiä ja saada ystäviä. Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla on todettu olevan edullisia vaikutuksia myös useiden sairauksien ehkäisyssä.

Liikkuminen voi saada sinut heti voimaan paremmin

 • Mielialasi kohenee.
 • Ajatuksesi terävöityvät.
 • Stressin tunteesi kevenee.
 • Nukut paremmin.

Liikkuminen ennaltaehkäisee, hoitaa ja kuntouttaa monia sairauksia, kuten

 • useita sydän- ja verisuonisairauksia
 • tyypin 2 diabetesta
 • tuki- ja liikuntaelinsairauksia
 • joitakin syöpätauteja.

 

Moni liikuntalaji tuo samanaikaisesti useita kunto- ja terveysvaikutuksia.

Kestävyysliikunta

 • kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa
 • edistää sydämen, verisuonten ja keuhkojen terveyttä
 • parantaa veren rasva- ja sokeritasapainoa
 • auttaa painonhallinnassa.

Lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävä liikunta

 • parantaa lihasvoimaa ja lihaskestävyyttä
 • kehittää notkeutta
 • harjoittaa tasapainoa
 • lisää luun lujuutta
 • edistää tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä.

Liikunta vaikuttaa myös psyykkiseen hyvinvointiin. Liikkuminen mm.

 • kohentaa mielialaa ja vireystilaa
 • parantaa unen laatua
 • lievittää stressiä
 • helpottaa masennusoireita.

 

Miten paljon olisi hyvä liikkua?

 

Liikkumisen suosituksessa on vanha tuttu ydin: sydämen sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta liikkumista suositellaan tehtäväksi 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Samat terveyshyödyt saa myös lisäämällä liikkumisen tehoa rasittavaksi. Tällöin liikkumisen määrä on 1 tunti 15 minuuttia viikossa. Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi harjoittaa vähintään kaksi kertaa viikossa. Liikuntasuositusten mukaan muutaman minuutin pätkät kerrallaan ovat riittäviä terveyttä edistävään liikkumiseen.

 

 

Liikuntamotivaatio hukassa?

 

MOTIVOIVAN VUOROVAIKUTUKSEN PERUSTEET

 

1. MOTIVAATIOTA EI VOI KAATAA TOISEEN ULKOAPÄIN

Motivoivassa vuorovaikutuksessa autetaan nuorta tunnistamaan motivaation siemeniä omassa itsessään. Tavoitteena on, että nuori löytää omat syynsä muutokseen. Tällöin hän toimii ja puhuu itse muutoksen puolesta.

 

2. TEE YHTEISTYÖTÄ JA TARJOA VASTUUTA

Kun ohjaaja auttaa nuorta muutoksessa, hän tekee yhteistyötä nuoren kanssa eikä painosta tai pakota häntä. Ohjaaja osoittaa olevansa kiinnostunut ohjattavan ajatuksista ja auttaa nuorta kulkemaan kohti arjen muutosta. Lopulta vastuu muutoksesta on aina ohjattavalla. Ohjaajan vastuulla on tarjota muutoksen työvälineitä ja tukea.

 

3. LÄHDE VOIMAVAROISTA JA VAHVUUKSISTA, ÄLÄ VIRHEISTÄ TAI ONGELMISTA

Kun ohjaus keskittyy vahvuuksien tunnistamiseen sekä pystyvyyden ja osaamisen tunteiden vahvistamiseen, se toimii paremmin kuin ongelmiin keskittyvä ohjaus. Kun nuoreen on valettu luottamusta omiin kykyihin ja annettu konkreettisia keinoja, hän todennäköisemmin yrittää muutosta. Auta nuorta asettamaan omat, sopivan kokoiset tavoitteensa muutokselle.

 

4. MUUTOS ON PROSESSI – PIKARATKAISUT EIVÄT KANNA PITKÄLLE

Kun nuorta autetaan elämäntapamuutokseen, ohjaajan tiedostamattomana tavoitteena saattaa olla mahdollisimman pikaisten tulosten ja välittömän muutoksen saavuttaminen. Tällaiset tavoitteet heijastuvat ikävällä tavalla keskustelun tunnelmaan. Tavoitteena tulisikin olla se, että nuori pohtii aidosti muutoksen mahdollisuutta ja tunnustelee itselleen sopivia vaihtoehtoisia keinoja. Tällainen lähestymistapa luo avoimen ilmapiirin. Prosessi voi olla pitkä, eikä siinä kannata olla kärsimätön.

 

5. HYVÄKSYNTÄ JA MYÖTÄTUNTO SULATTAVAT VASTARINNAN

Vuorovaikutustilanteessa on hyvä asettua ohjattavan asemaan. Jos nuorta lähestyy tuomitsemalla tämän epäterveellisiä valintoja, hän saattaa vetäytyä ja lopettaa yhteistyön ohjaajan kanssa. Siksi hyväksyntä on äärimmäisen tärkeää. Väittely ajaa poteroihin, kun taas yhteistyö vie kohti ratkaisuja.

 

6. MUUTOSMOTIVAATION HERÄTTELY JA TAVOITTEELLINEN TUKEMINEN

Ohjauksen tavoitteena on siis herättää ohjattavan kiinnostus oman liikunnallisen tilansa kohentamiseen. Kiinnostuksen voi herättää pohtimalla esteitä muutoksen tiellä sekä kokeilemalla itselle sopivia tapoja ylittää näitä esteitä. Painostamista ja tyrkyttämistä on syytä välttää. Eteneminen pienin askelin kohti tavoitetta tuottaa pysyvämpiä tuloksia kuin äkilliset riuhtaisut.

 

 

Lähteet:

Liikkumalla terveyttä – askel kerrallaan. Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille. UKK-instituutti, 2019. https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/aikuisten-liikkumisen-suositus.

Motivointi