Warm-Up
Warm-Up
 • Mitä odotat tältä ryhmätapaamiselta?

  Vaihdetaan kuulumiset. Käydään samalla läpi ryhmäkerran ohjelma sekä keskustellaan osallistujien odotuksista.

Kokeilujen purku
Kokeilujen purku
 • Pohdintaa ja keskustelua kokeiluista

  Käydään läpi kokeilua ensin itsenäisesti pohtien, sitten ryhmän kanssa keskustellen.

   

  Osallistuja pohtii itsenäisesti esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  Mitä kokeilin?

  Miten kokeilu omasta mielestäni onnistui asteikolla 1-10?

  Mikä auttoi onnistumaan? Mikä haastoi?

  Miten kokeilu vaikutti hyvinvointiini? Sainko voimaa vai kuormituinko?

  Haluanko jatkaa samaa kokeilua?

  Mikä voisi helpottaa kokeilun toteuttamista jatkossa?

   

  Pohdinta voidaan toteuttaa pienen kävelylenkin yhteydessä pareittain tai pienryhmissä. Lopuksi kootaan ajatuksen yhteen.

Yhdessä juttelu
Yhdessä juttelu
 • Lataa tiedosto 171110_esteiden_ylittaminen_karikot.pdf
  Keksitään ratkaisuja haasteisiin

  Täytetään Tavoitteisiin ohi karikon -tehtävälomake ensin itsenäisesti. Jokainen voi valita jonkin yksittäisen tekemänsä kokeilun tai pääteeman. Tämän jälkeen keskustellaan yhdessä aiheesta ja kootaan ratkaisuja yhteen.

   

  Lomake voidaan täyttää myös ryhmätyönä. Tulosta neljä lomaketta ja nimeä ne ravinnon, liikunnan, arkirytmin ja mielen hyvinvoinnin teemojen mukaisesti. Ryhmäläiset kiertävät vuorotellen eri pisteillä joko yksin tai pareina ja kirjoittavat kuhunkin teemaan liittyviä mahdollisia haasteita ja ratkaisuja. Lopuksi keinot kootaan yhteen keskustellen.

   

  Apukysymyksiä:

   

  Millaiset esteet liittyvät ympäristöön?

  Millaiset esteet liittyvät asenteisiin?

  Millaisia keinoja meillä on ruokailun säännöllistämiseen?

  Millaisia keinoja meillä on liikunnan säännöllisyydestä huolehtimiseen?

  Millaisia keinoja voisi olla siihen, että tavoitteista saisi helpommin luotuja rutiineja?

Kokeilun suunnittelu
Kokeilun suunnittelu
 • Kokeillaan keksittyjä ratkaisuja

  Suunnitellaan kokeilu, jota toteutetaan seuraavaan ryhmätapaamiskertaan asti. Jokainen valitsee yhden keinon, jolla voisi helpottaa jonkin kokeilun ylläpitämistä. Keino voi liittyä esimerkiksi arjen rytmiin, ruokailun tai liikkumisen säännöllisyyden apukeinoihin.

  Suunnittelun tukena käytetään SMART-mallia.

   

  Lukekaa myös Fressis.fi nettisivuilta vinkit tyypillisiin arkirytmin ongelmiin.

   

  Kokeilun suunnittelua voi pohtia myös:

   

  Minkä pienen muutoksen voisin tehdä?

  Miten ennakoin kokeilun onnistumista?

  Mikä este tuntuu helpoimmalta ylittää?

  Mitä keinoa aiot kokeilla esteen ylittämiseksi?

  Voinko tehdä itselleni muistutuksia, pyytää läheisen apua tai aikatauluttaa tekemisen?

Wrap up
Wrap up
 • Mitä vien mukanani tältä ryhmäkerralta?

  Käydään läpi osallistujien tunnelmia ja kysymyksiä.

   

  Kaikki osallistujat saavat tilaisuuden jakaa ajatuksiaan. Kuvien tai musiikin käyttö voi tukea fiiliksistä kertomista.

   

  Ohjaaja voi kysyä esimerkiksi:

   

  Mikä tässä tapaamisessa oli mukavaa?

  Opinko tänään jotakin uutta? Taidon tai asian itsestäni?

  Mikä asia, keskustelu tai kokemus jäi erityisesti mieleeni?

Tehdään yhdessä

Kauppareissu
Kauppareissu

Kauppareissun tehtävä voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla:

Valitaan kolme hedelmää tai kasvista, joita suurin osa ei ole aiemmin maistanut. Uusia hedelmiä tai kasviksia voidaan maistella sellaisenaan tai ne voivat olla osa päivän suunniteltua reseptiä.

 

Ennen kauppareissua ryhmä arvioi valmistettavan terveellisen ruoan tai välipalan hinnan. Kauppareissun jälkeen katsotaan, miten lähelle arvio osui. Kaupassa on hyvä tehdä vertailua myös valikoimassa olevien tuotteiden osalta. Miten hyvin ennakkoon tehty ostoslista ja hinta-arvio pitivät paikkansa?

 

 

Nautitaan hyvää ruokaa yhdessä
Nautitaan hyvää ruokaa yhdessä

Kotitehtävät

Toteutetaan kokeilut
Toteutetaan kokeilut

Kuvataan tai raportoidaan sovitusti kokeilujen edistymistä yhdessä sovitussa viestintäkanavassa. Raportointi voi olla esimerkiksi kuvia, reaktioita, GIFejä tai meemejä.

Materiaalit

Muut tarvikkeet