Warm-up
Warm-up
 • Minkälainen porukka meillä on?

   

  Tehdään tutustumisharjoitus pareittain.

   

  Tehtävänato: Kerro parille kolme asiaa itsestäsi sekä mitä toivot ryhmältä. Voit vapaasti valita, mitä haluat kertoa itsestäsi ja elämästäsi. Toinen piirtää parinsa kertomat asiat paperille muistiinpanoiksi.

  Keskustelkaa vapaasti ja koittakaa löytää kolme teitä yhdistävää tekijää. Piirtäkää asiat paperille.

   

  Tehtävän purku: parit esittelevät toisensa muille ryhmään osallistuville piirrostensa avulla.

Yhdessä juttelu
Yhdessä juttelu
 • Lataa tiedosto 171220_ryhmaohjelma_ryhmalaisille.pdf
  Miten ryhmätoiminta käytännössä toteutuu?

   

  Suunnitellaan yhdessä ryhmätapaamisen aikataulu ja käydään läpi toiminnan toteutuminen käytännössä.

   

  Osallistujille jaetaan ryhmäohjelma, johon kirjataan tapaamisten ajankohdat. Jokainen tapaaminen kestää 3-4 tuntia.

   

  Perustetaan WhatsApp -ryhmä.

 • Lataa tiedosto reseptikirja.pdf
  Valitaan reseptit tuleville kerroille

  Reseptien valinta on hyvä tehdä ruokailun päätteeksi. Valitkaa reseptikirjan etukannesta jokaiselle tapaamiskerralle yksi resepti. Tässä kohtaa kaikkien reseptien sisältöön ei tarvitse vielä tutustua syvällisemmin. Voitte katsoa seuraavan tapaamiskerran reseptin valmiiksi.

   

  Suosikaa seuraavalla kerralla nopeaa välipalaa, sillä lajikokeilulle on hyvä varata riittävästi aikaa.

   

  Ohjaajan on hyvä tutustua seuraavan kerran reseptiin aina ennakkoon ja suunnitella tarvikkeiden hankinta etukäteen. Ohjaaja voi hankkia tarvittavat elintarvikkeet ennen ryhmätapaamista tai kaupassa käynti voi olla osa joidenkin tapaamisten yhteistä toimintaa. Silloin kauppareissuun kuluva aika on hyvä huomioida aikatauluissa.

   

   

 • Mitä liikuntalajeja haluamme kokeilla ryhmätoiminnan aikana?

   

  Ryhmän yhteisten liikkumisaktiviteettien ideointi. Liikuntakokeiluja tehdään ryhmäkerroilla 2, 4, 6 ja 8.

   

  Osallistujien määrästä riippuen voitte jakaantua suunnitteluvaiheessa kahteen ryhmään. Yrittäkää keksiä porukalla mahdollisimman monta eri lajia suunnitteluvaiheessa.

   

  Tehtävänanto: Alkuun ideoidaan erilaisia lajikokeiluja. Kirjataan ryhmäläisten toiveet ja ideat yhteen paperille tai post it -lappuja käyttäen. Tämän jälkeen sovitaan yhdessä lajit, joita lähdetään kokeilemaan.

   

  Ohjaajan on hyvä varmistaa, että lajit ovat kaikki hieman erilaisia. Missä lajia voi kokeilla? Onko se ilmaista? Millaista tietoa tai välineitä tarvitaan? Valitkaa sellaisia lajeja, joita on helppo toteuttaa ryhmässä ja joita on mahdollista harrastaa myös ryhmän jälkeen, jos innostus lajia kohtaan herää kokeilukerralla.

   

  Kokeiltavat lajit kirjataan aiemmin jaettuun ryhmäohjelmaan.

 • Lataa tiedosto 171220_pelisaannot.pdf
  Mitä pelisääntöjä asetamme ryhmällemme?

   

  Kootaan ryhmän yhteiset pelisäännöt.

   

  Tehtävänanto: Jokainen pohtii itsenäisesti omia toiveitaan. Ryhmän pelisäännöt päätetään yhdessä keskustellen. Mikä on ryhmäläisille tärkeää ja miksi? Mitä he arvostavat muissa?

   

Wrap up
Wrap up
 • Mitä vien mukanani tältä ryhmäkerralta?

   

  Käydään läpi osallistujien loppufiilikset ja kysymykset.

   

  Jokainen pääsee kertomaan mitä ajatuksia ensimmäinen ryhmätapaaminen herätti. Keskustelun tukena voi hyödyntää kuvia.

   

  Ohjaaja voi kysyä esimerkiksi:

  Mikä tässä tapaamisessa oli mukavaa?

  Jäikö jokin asia erityisesti mieleen?

  Millainen tunne kuvaa olotilaani?

  Mitä ajatuksia tai tunteita nousee tuleviin tapaamisiin liittyen?

   

   

Tehdään yhdessä

Nautitaan hyvää ruokaa yhdessä.
Nautitaan hyvää ruokaa yhdessä.

Ensimmäiselle kerralle kannattaa suunnitella helppo välipala kuten smoothie, itse tehty marjarahka tai ruisleivät, johon saa koota kasviksista täytteitä.

Kotitehtävät

Minkälaisia onnistumisen ja ilon hetkiä arjestasi löytyy?
Minkälaisia onnistumisen ja ilon hetkiä arjestasi löytyy?

Tehkää havaintoja minkälaisia onnistumisen hetkiä arjestanne löytyy. Kuvataan WhatsAppiin yksi onnistuminen päivittäin. Vaihtoehtoisesti onnistumisen ja ilon hetkiä voi kirjoittaa ylös viestintäkanavaan tai itselle talteen esimerkiksi kännykän muistioon tai kalenteriin. Sopikaa yhdessä mielekäs toteutustapa.

 

Havainnoi arkeasi näiden kysymysten kautta:

Mikä tuo iloa tai hyvää fiilistä päivääsi?

Minkälaisia itsellesi toimivia asioita löydät arjestasi?

Mitkä asiat rytmittävät päivääsi?

Mikä on sinun arjessa sellaista, mistä haluat pitää kiinni?

 

Ohjaaja kirjaa tehtävänannon kaikkien näkyville WhatsAppiin.

Materiaalit

Reseptikirja tapaamisiin
Lataa tiedosto reseptikirja.pdf

Muut tarvikkeet

Värikyniä ja paperia