Warm-Up
Warm-Up
 • Mitä kuuluu?

  Vaihdetaan kuulumiset. Tapaaminen on luonteeltaan rento kohtaaminen pitkästä aikaa.

   

  Keskustelukysymyksiä:

  Miten on mennyt?

  Onko joku tehnyt kokeiluja myös ryhmän päätteeksi?

  Onko joku oppi jäänyt elämään arjessa?

Yhdessä juttelu
Yhdessä juttelu
 • Lataa tiedosto 171011_vuorokausiympyra.pdf
  Pohditaan arkea: Vuorokausiympyrän hyödyntäminen

  Halutessanne voitte ottaa vuorokausiympyrälomakkeet uudelleen käyttöön. Vuorokausiympyröihin tutustuttiin ryhmän alussa.

   

  Jokainen voi ensin täyttää itsenäisesti uuden vuorokausiympyrän sovitulla tavalla: Keskustellaanko tällä kertaa arkirytmistä, ruokailusta, liikunnasta vai mielen hyvinvoinnista? Vai keskustellaanko jokaisesta teemasta?

   

  Voitte hyödyntää lomaketta myös keskustelun koontilomakkeena. Keskustelussa nostetuista havainnoista voidaan tehdä yhteisiä merkintöjä, lisäyksiä ja ideoita yhteiseen vuorokausiympyrään, jota ohjaaja täyttää keskustelun edetessä. Keskustelun teemana voi olla esimerkiksi hyvät ideat, havainnot, oivallukset ja yhdessä opitut asiat ryhmän aikana.

   

  Vuorokausiympyrän täyttäminen voi auttaa havainnoimaan ja tunnistamaan mahdollisia muutoksia omassa arjessa. Se toimii myös hyvänä pohdinnan alustuksena.

   

  Apukysymyksiä keskusteluun:

  • Huomaatko muutoksia arjessasi? Millaisia?
  • Mitä hyvää arkirytmistäsi löytyy?
  • Huomaatko muutoksia arkirytmissä?
  • Millaisia hyviä asioita olet lisännyt arkeen? Mitä haluaisit lisätä?
  • Oletko lisännyt mielen hyvinvointia tukevia tekoja arkeesi?
  • Oletko lisännyt liikettä arkeesi? Millaisia havaintoja olet tehnyt liikkeestä ryhmän ja kokeilujen aikana?
  • Millaisia kokeiluja teit ruokailuun liittyen? Millaisia vaikutuksia niillä on ollut arkeen?
 • Lataa tiedosto 171220_ryhmaohjelma_ryhmalaisille.pdf
  Yhteenveto ryhmätoiminnasta

  Palautellaan mieleen kokeiluja ja asioita, joita ryhmän aikana tehtiin.

   

  Jokainen nimeää kolme asiaa, jotka ovat jääneet parhaiten mieleen.

   

  Muistelun tueksi kannattaa ottaa ryhmän ohjelma mukaan, jossa mukana myös tiedot yhteisistä liikkumiskokeiluista ja mitä ruokia yhdessä tehtiin.

Täytetään kyselylomake
Täytetään kyselylomake
 • Lataa tiedosto seurantakertakysymykset-1.docx
  Kyselylomakkeen täyttö ja keskustelu

  Jokainen pohtii ja vastaa kysymyksiin ensin itsenäisesti. Lopuksi käydään yhdessä keskustelua ajatuksista ryhmään ja sen oppeihin liittyen.

   

  Ryhmän päätteeksi on hyvä sopia säännöt lopetuksen suhteen. Viestintäkanavan lopetus ja jatkon yhteydenpito katsotaan yhdessä niin, että ryhmäläiset voivat halutessaan sopia keskenään jatkon yhteydenpidosta.

   

  Täytetyt kyselylomakkeet kerätään talteen keskustelun päätteeksi. Kyselyt toimitetaan jälkikäteen Syöpäjärjestöille.

Wrap up
Wrap up
 • Mistä olen kiitollinen itselleni tänään? Entä ryhmälle?

  Käydään loppukierros tunnelmista ja ajatuksista, joita ryhmä herätti.

   

  Ennen lopetusta voidaan tehdä kehumisen ja kiittämisen harjoitus:

   

  Jokainen saa paperin, johon on kirjoitettu jokin teema tai asia, joita ryhmässä tehtiin.  Jokainen laittaa vuorollaan paperille kehun, kiitoksen, muiston tai terveisen aiheeseen liittyen. Lopuksi käydään yhdessä läpi asioita, joita lyhyessä ajassa nousi esiin.

   

  Teemoja voivat olla esimerkiksi:

  • Pääteemat: Arkirytmi, liike, ravinto ja mieli
  • Liikuna-aktiviteetit, joita tehtiin
  • Ruoan laitto ja ruokailu
  • Mukavin tapaamiskerta oli…
  • Mukavinta ryhmässä oli…

Tehdään yhdessä

Ruoanlaitto
Ruoanlaitto

Muut tarvikkeet

Tulostettavat lomakkeet: Mitä kuuluu? -kyselylomake. Muista kerätä vastaukset talteen.

Lisäksi: Paperia ja kyniä