Warm-Up
Warm-Up
 • Millaisella fiiliksellä tulit tänään ryhmään?

  Kuulumiskierros, johon myös ohjaajat osallistuvat. Käydään läpi ryhmäkerran ohjelma sekä keskustellaan osallistujien odotuksista.

 • Missä olet hyvä? Jokainen nimeää kolme asiaa

  Tehtävän voi toteuttaa monin eri tavoin. Tässä muutama ehdotus:

   

  Jokainen voi pohtia tehtävää ensin itsenäisesti ja kertoa vuorollaan keksimänsä asiat muulle ryhmälle.

   

  Tehtävän voi toteuttaa parikeskusteluna niin, että parit esittelevät toistensa vahvuudet muulle ryhmälle.

   

  Asiat voidaan kirjoittaa myös paperille ja koota lopuksi yhteen.

Yhdessä juttelu
Yhdessä juttelu
 • Kotitehtävän purku: Onnistumisten ja ilon aiheiden havainnointi

  Keskustelua voidaan käydä koko ryhmän kesken tai pienryhmissä. Keskustelu voidaan käydä myös liikuntapaikkaan kävellessä.

   

  Kysymyksiä:

  • Millaisia pieniä onnistumisia huomasitte?
  • Miltä onnistumisten havainnointi tuntui?
  • Mitä ajatuksia toisten onnistumisista kuuleminen herätti?
  • Mikä toi iloa päivääsi?
  • Mistä arkisista hyvinvointia tuottavista asioista haluat pitää kiinni?
 • Lataa tiedosto 171011_vuorokausiympyra.pdf
  Vuorokausiympyrä -lomakkeen täyttö ja keskustelu

  Täytetään lomakkeet ensin itsenäisesti. Tämän jälkeen keskustellaan ryhmän kanssa ajatuksista ja havainnoista. Keskustelun aikana havaitut hyvät asiat tulevat vahvemmin näkyväksi, jos ohjaaja kerää ne yhteisesti nähtäville paperille tai fläppitaululle.

   

  Lomakkeen purun voi toteuttaa janatehtävänä, jossa osallistujat asettuvat kuvitteelliselle janalle mielipiteensä mukaisesti. Kysymyksiin vastataan joko ”Kyllä” tai ”Ei”, mutta myös välimaastoon voi jäädä.

   

  Arkirytmiin liittyviä huomioita voidaan nostaa esille myös arvosanoin: ”Miten tyytyväinen olet arkirytmiisi asteikolla 1-10?”.

   

  Kysymyksiä:

  Mitkä asiat arjessa toimivat?

  Mihin olet tyytyväinen?

  Mitä toivoisit arkeesi lisää?

  Havaitsinko vuorokausiympyrästäni jotakin yllättävää”

   

  Kysymyksiä arvojen toteutumisen näkökulmasta:

  Miten arvoni näkyvät päivittäisessä ajankäytössäni?

  Mikä tukee arvojeni mukaisen elämän toteutumista?

  Estääkö joku ajatus, tunne tai käytännön asia tavoitteitteni toteutumista?

  Mihin asioihin voin itse vaikuttaa, mihin en?

   

  Vuorokausiympyrät laitetaan talteen, jotta niitä voidaan hyödyntää seuraavillakin tapaamisilla.

Kokeilun suunnittelu
Kokeilun suunnittelu
 • Lataa tiedosto 171220_rytmikokeilun_suunnittelu.pdf
  Kokeilun suunnittelu: Arkirytmi

  Suunnitellaan arkirytmiin liittyvä kokeilu, jota toteutetaan seuraavaan ryhmätapaamiskertaan asti.

   

  Suunnittelun tukena käytetään SMART-mallia.

   

  Kokeilun suunnittelua voi pohtia:

  Mitä jo olemassa olevaa hyvää haluan lisätä ravitsemukseeni?

  Minkä pienen muutoksen voisin tehdä?

  Mitä uutta voisin kokeilla?

  Miten varmistan ja ennakoin kokeilun onnistumisen?

   

  Kokeiluja suunniteltaessa on hyvä keskustella vahvuuksista ja siitä mikä sujuu arjessa hyvin.

   

  Yhteiskeskustelu:

  Miten varmistat kokeilun toteutumisen?

  Millaiset asiat voivat haastaa kokeilun onnistumista?

  Miten näihin haasteisiin voitaisiin varautua jo ennakkoon?

Wrap up
Wrap up
 • Mitä vien mukanani tältä ryhmäkerralta?

  Käydään läpi osallistujien tunnelmia ja kysymyksiä.

   

  Jokainen pääsee kertomaan mitä ajatuksia ryhmätapaaminen herätti. Keskustelun tukena voi hyödyntää kuvia.

   

  Ohjaaja voi kysyä esimerkiksi:

  Mikä tässä tapaamisessa oli mukavaa?

  Jäikö jokin asia erityisesti mieleeni?

  Opinko tänään jotakin uutta? Taidon tai asian itsestäni?

  Mitä odotat tulevilta ryhmätapaamisilta?

Tehdään yhdessä

Nautitaan yhdessä suunnitellusta liikkumisesta.
Nautitaan yhdessä suunnitellusta liikkumisesta.
Nautitaan hyvää ruokaa yhdessä.
Nautitaan hyvää ruokaa yhdessä.

Liikkumiselle varataan reilusti aikaa, joten tällä tapaamisella syödään ohjaajien esivalmistelema ateria tai terveellinen välipala.

Kotitehtävät

Kuvataan omat kokeilut WhatsAppiin.
Kuvataan omat kokeilut WhatsAppiin.

Muistutus: Kokeilupaperit mukaan seuraavalle kerralle, jotta kokeilujen purku on helpompaa.

Muut tarvikkeet

Tulostettavat lomakkeet: Vuorokausiympyrä ja kokeilun suunnittelun lomake

Lisäksi: Fläppitaulu ja tussit