Warm-Up
Warm-Up
 • Mitä haluat tuoda tänään ryhmään?

  Vaihdetaan kuulumiset ja kerrataan päivän ohjelma.

Kokeilun purku
Kokeilun purku
 • Ruokakokeilu: Oman kokeilun arviointi ja keskustelu

  Käydään läpi kokeilua ensin itsenäisesti pohtien, sitten ryhmän kanssa keskustellen.

   

  Osallistuja pohtii itsenäisesti esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

   

  Mitä kokeilin?

  Miten kokeilu omasta mielestäni onnistui asteikolla 1-10?

  Mikä auttoi onnistumaan? Mikä haastoi?

  Miten kokeilu vaikutti hyvinvointiini? Sainko voimaa vai kuormituinko?

  Haluanko jatkaa samaa kokeilua?

  Mikä voisi helpottaa kokeilun toteuttamista jatkossa?

  Olisiko kokeilua hyvä muokata jotenkin tai haluanko vaihtaa sen kokonaan uuteen kokeiluun?

Yhdessä juttelu
Yhdessä juttelu
 • Lataa tiedosto 171011_mika_fiilis_2.pdf
  Kotitehtävän purku: Liikkumisen mahdollisuudet

  Kerätään yhteen havaintoja siitä, millaisia liikkumismahdollisuuksia ympäristöstä löytyi. Pohditaan havaintojen pohjalta yhdessä liikkumisen käsitettä ja liikkumisen tapoja. Kaikki aktiivisuus ja jokainen askel arjessa lasketaan!

   

  Liikkumismuotojen lisäksi keskustelussa voidaan pohtia tunteita, joita erilaisiin lajeihin ja aktiivisuuteen liittyy.

   

  Keskustelussa voidaan pohtia:

  Millaisia liikuntamahdollisuuksia lähistöllä on?

  Millaisesta liikunnasta tulee virkeä olo?

  Mikä on parasta liikunnassa?

  Entä onko jokin laji, mikä voi aiheuttaa hetkittäin turhautumista?

   

  Tutustukaa yhdessä Mikä fiilis liikunnasta -tehtävälomakkeeseen. Lomake täytetään ennen lajikokeilua ja sen jälkeen.

 • Lataa tiedosto 171220_liikkumiskokeilun_suunnittelu.pdf
  Pohdintatehtävä: Kootaan yhteen liikunnan iloja ja hyötyjä

  Jokainen pohtii ensin itsenäisesti tai pareittain omaa suhdettaan liikuntaan. Havaintoja eri liikuntalajeista ja arjen aktiivisuudesta on hyvä koota näkyville.

   

  Kysymyksiä:

   

  Millainen liikunta tuottaa iloa?

  Mitä lajia olen aina halunnut kokeilla?

  Millaisia taitoja haluaisin oppia?

   

  Keskustelun pohjana voidaan hyödyntää kokeilun suunnittelulomakkeen kysymyksiä.

  Myös Mikä fiilis liikunasta -lomake voi auttaa hahmottamaan liikuntaan liittyviä tunteita.

  Vuorokausiympyrään voidaan puolestaan hahmotella sitä, millainen liikunta ja arjen aktiivisuus omaan arkeen sopisi.

   

  Ohjaajan tehtävänä on varmistaa, ryhmässä keksitään mahdollisimman monenlaisia lajeja ja tapoja lisätä arjen aktiivisuutta matalalla kynnyksellä. Kaikki liike lasketaan.

Kokeilun suunnittelu
Kokeilun suunnittelu
 • Liikunta: Täytetään kokeilun suunnittelulomake

  Suunnitellaan kokeilu, jota toteutetaan seuraavaan ryhmätapaamiskertaan asti.

   

  Suunnittelun tukena käytetään SMART-mallia.

   

  Kokeilun suunnittelua voi pohtia myös:

   

  Mitä jo olemassa olevaa hyvää haluan lisätä?

  Minkä pienen muutoksen voisin tehdä?

  Mitä uutta voisin kokeilla?

  Miten varmistan ja ennakoin kokeilun onnistumisen?

Wrap up
Wrap up
 • Mitä vien mukanani tältä ryhmäkerralta?

  Käydään läpi osallistujien tunnelmia ja kysymyksiä.

   

  Kaikki osallistujat saavat tilaisuuden jakaa ajatuksiaan. Kuvien tai musiikin käyttö voi tukea fiiliksistä kertomista.

   

  Ohjaaja voi kysyä esimerkiksi:

   

  Mikä tässä tapaamisessa oli mukavaa?

  Opinko tänään jotakin uutta? Taidon tai asian itsestäni?

  Mikä asia, keskustelu tai kokemus jäi erityisesti mieleeni?

  Mitä ajattelen tulevista ryhmätapaamisista?

  Odotanko jotakin tiettyä lajikokeilua tai teeman käsittelyä?

Tehdään yhdessä

"Mikä fiilis liikunnasta -lomakkeen täyttö ennen lajikokeilua ja sen jälkeen

Nautitaan liikkumisesta yhdessä. Ennen lajikokeilua voidaan yhdessä pohtia, miten liikkuminen vaikuttaa päivän fiilikseen. Keskustelussa voi hyödyntää Mikä fiilis liikunnasta -lomaketta.

 

Kysymyksiä:

Millaisesta liikunnasta tulee virkeä olo?

Onko sinulla lempilajia?

Nautitaan hyvää ruokaa yhdessä
Nautitaan hyvää ruokaa yhdessä

Liikkumiselle varataan tällä tapaamisella reilusti aikaa. Ruokailu kannattaa toteuttaa liikkumista edeltävänä tai palauttavana välipalana. Samalla voidaan tutustua terveellisiin ja monipuolisiin välipaloihin.

 

Välipaloiksi sopivat esimerkiksi:

Sesongin hedelmät

Maustamaton jogurtti

Kauravälipalatuotteet

Mukaan otettavat itse tehdyt smoothiet

 

Välipaloja suunniteltaessa on hyvä tarkastella kilohintoja. Mikä on banaanin hinta? Entä välipalapatukan?

 

Pohdintakysymyksiä:

Millainen välipala valmistuu nopeasti?

Millaiset välipalat sopivat mukaan otettaviksi?

Kotitehtävät

Kuvataan liikuntakokeilut.
Kuvataan liikuntakokeilut.

Kuvataan tai raportoidaan sovitusti kokeilujen edistymistä yhdessä sovitussa viestintäkanavassa. Raportointi voi olla esimerkiksi kuvia, reaktioita, GIFejä tai meemejä.

 

Muistutetaan ottamaan kokeilulomakkeet mukaan seuraavalle kerralle.

Materiaalit

Mikä fiilis liikunnasta -lomake
Lataa tiedosto 171011_mika_fiilis_2.pdf

Muut tarvikkeet

Tulostettavat lomakkeet: Mikä fiilis liikunnasta ja kokeilun suunnittelu

Lisäksi: Viime kerralla täytetyt ruokakokeilupaperit keskustelun tukena. Vuorokausiympyröitä voidaan täydentää liikunnan osalta.