Vinkit ryhmän järjestämiseen etänä

 

 • Erilaiset sovellukset (esim. Zoom, Discord) ja niiden avulla tapaamisten pitäminen. Sovelluksiin kannatta tutustua etukäteen, jotkut ovat ilmaisia ja jotkut maksullisia. Hyvä Päivä -hanke voi tarvittaessa rahoittaa maksullisten sovellusten käyttöä.
 • Sovi tapaamisajat ja käy läpi ohjelmasuunnitelma etäryhmän alussa nuorten kanssa. Tapaamiset voivat olla esim. kaksi kertaa viikossa ja tapaamisia voi olla vähemmän kuin kymmenen. Muista, että Hyvä Päivä -mallia saa muokata aivan vapaasti! 😊
 • Ryhmän alussa on tärkeää tutustuminen ja yhteenkuuluvuuden tunteen saaminen. Ohjaaja huomioi, että kaikki pääsevät ääneen ja jakamaan ajatuksiaan ja kuulumisiaan.
 • Tapaamisten harjoitukset ja keskustelut onnistuvat myös etäyhteyden avulla. Esim. ohjaaja laittaa vuorokausiympyrän näkyviin ja jokainen pohtii omaa arkeaan sen avulla.
 • Kannustetaan nuoria jakamaan kokemuksiaan. Hyödynnetään myös chat-kanavaa, jos sovelluksessa on sellainen. Tehtävien jakaminen WhatsAppissa korostuu (kuvia, tsemppiä ja kannustusta!)
 • Kannustetaan nuoria ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. Nuoret voivat pohtia lähiympäristönsä liikuntamahdollisuuksia.
 • Kannustetaan nuoria omatoimiseen ruoanlaittoon. Käydään resepti ja ohjeet läpi ensin porukalla. Apua saa ohjaajalta ja muilta ryhmäläisiltä esim. soittamalla tai kysymällä WhatsApp-ryhmässä.
 • Muistetaan, että myös etäyhteyden avulla voidaan antaa nuorille yhteenkuuluvuuden tunne ja hyvä kokemus ryhmässä mukana olosta.
 • Jutellaan koronatilanteesta (esim. miten voi lievittää ahdistusta ja yksinäisyyttä, miten huolehtia omasta hyvinvoinnista, koronaviruksen leviämistä ehkäisevät toimet on hyvä käydä läpi nuorten kanssa).
 • Etäryhmässä nuoret suunnittelevat ja toteuttavat terveyden edistämisen kokeiluja ohjatusti. Ohjaajan on hyvä koota jokaisen ajatuksia ja kysymyksiä yhteiseen keskusteluun. Kokeilujen suunnitteluun on hyvä varata etätapaaminen. Nuoria voidaan ohjeistaa valmistautumaan tapaamiseen täyttämällä kokeilun suunnittelun lomake ennakkoon. Pidä mielessä tavoitteellinen toimintamalli. Hyvän lisääminen on helpompaa kuin huonon poistaminen!

Esimerkki etäryhmästä:

 

 1. Tutustumiskahvit; vaihdetaan kuulumiset ja jokainen pääsee kertomaan päivän fiiliksensä. Tehtävänä kuvata arjen tähtihetkiä yhteiseen WhatsApp-ryhmään.
 2. Millainen on hyvä päivä? Pohditaan yhdessä keinoja vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Täytetään vuorokausiympyrä ja keskustellaan sen avulla omasta arjesta. Suunnitellaan arjen rytmiin liittyvä kokeilu.
 3. Hyvä ruoka; mietitään nuorten kanssa, että mitä on terveellinen ruoka? Tutustutaan yhdessä uuteen reseptiin ja kokeillaan ruoanlaittoa etäyhteyden avulla. Suunnitellaan terveelliseen ruokailuun liittyvä kokeilu.
 4. Ilo liikkua; keskustellaan siitä, että mitä merkitystä liikunnalla on omalle hyvinvoinnille. Tehtävänä lähteä liikkumaan lähiympäristöön. Tehdään esimerkiksi yhteinen kävelylenkki etäyhteyden välityksellä. Suunnitellaan liikkumiseen liittyvä kokeilu.
 5. Kotiruokaa kolikoilla; keskustellaan nuorten hyvistä ja edullisista ruokaideoista. Valmistetaan porukalla etäyhteyden avulla yhdessä ruokaa.
 6. Hyvä mieli- parempi arki; nuoret pohtivat mielen hyvinvoinnin ja tunteiden merkitystä. Apuna voi käyttää esim. mielenterveyden kättä. Suunnitellaan hyvää mieltä lisäävä kokeilu.
 7. Onnistumiset! Jutellaan, että missä mennään kokeiluissa ja mitkä asiat on auttaneet onnistumaan? Mitä keinoja on ylittää esteet?
 8. Unelmani; mitä olen oppinut Hyvä Päivä -ryhmän aikana? Tehtävänä tehdä unelmakartta.
 9. Juhlitaan! Hyvä Päivä -ryhmän päätöskahvit 😊 Juhlitaan onnistumisia ja yhteistä matkaa.
 10. Mitä kuuluu? Kuukauden päästä kysellään nuorten kuulumiset ja tulevaisuuden suunnitelmat. Mietitään, että miten osallistuminen Hyvä Päivä -ryhmään on näkynyt nuoren elämässä?